Meer dan 20 jaar specialist in unieke vakanties - Klantbeoordeling 9,1 - Lid ABTO en SGR

Eliza's Vakantie Verlanglijstje

 1. Home
 2. Acties
 3. Vakantieverlanglijstje

Actievoorwaarden

 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Rotterdam Leisure Holding B.V. (hierna: ‘Eliza was here’) georganiseerde actie rondom ''Eliza's Vakantie Verlanglijstje' of 'Eliza's Holiday Wish list'. 
 • De actie is geldig van 20 december 2023 t/m 7 januari 2024. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie. 
 • Er zijn twee prijzen en twee winnaars (België en Nederland). Deze bestaat uit de zelfgekozen vakantie met een reisduur van 8 dagen voor twee tot vier personen. De maximale vakantiewaarde per persoon is €1500,-, met een totale vakantiewaarde van max. €5000,-. Op de uitvoering van de prijs zijn de ANVR reizigersvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Eliza was here van toepassing. Eliza was here zal zorg dragen voor inhouding en aangifte kansspelbelasting.

 • De vertrekperiode is 8 januari t/m 31 oktober 2024 en onder voorbehoud dat de reis wel kan worden uitgevoerd.

 • Vlucht, verblijf (o.b.v. logies) en huurauto zitten in de prijs inbegrepen. Overige kosten zijn niet inclusief. 
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor geldige verzekering, reis- en gezondheidsdocumenten.
 • De winnaars van deze actie worden op 8 januari 2024 door Eliza was here gekozen o.b.v. de schiftingsvraag. 
 • De winnaars worden op 8 januari 2024 op de hoogte gesteld via e-mail.

 • De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren om de prijs te verzilveren. De termijn om de vakantie te boeken is t/m 15 februari 2024. 
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.
 • De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending en uitvoering van de prijs in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan en voor onbepaalde tijd.
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zelf zijn/haar juiste gegevens opgeeft. Eliza was here heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en/of de prijs ontvangen met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. Indien een reis niet uitgevoerd kan worden vanwege bijzondere omstandigheden, heeft de winnaar geen recht op betaling of vervanging. De prijs is alleen overdraagbaar na voorafgaande toestemming van Eliza was here en hieraan kunnen extra (financiële) voorwaarden worden gesteld.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Facebook, Instagram en andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Eliza was here zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Eliza was here.
 • Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Eliza was here kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Eliza was here, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Eliza was here zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Belgisch recht van toepassing. 
 • Eliza was here is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.