Meer dan 20 jaar specialist in unieke vakanties - Klantbeoordeling 9,1 - Lid ABTO en SGR
voorwaarden winactie

Actievoorwaarden

 1. Home
 2. Acties
 3. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Eliza's wake-up call

 

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Rotterdam Leisure Holding B.V. (hierna: ‘Eliza was here’) georganiseerde actie ter promotie van haar nieuwe reclame campagne ‘Eliza's wake-up call’ (verder te noemen: de actie).
 • De actie is geldig van 21 juni 2024 t/m 5 juli 2024. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie.
 • Deelname vindt plaats door gedurende bovenstaande periode deel te nemen aan de winactie via Facebook en Instagram. 
 • Er zijn 3 prijzen te vergeven. De prijs betreft een vakantievoucher t.w.v. 400,- euro
 • De winnaars van deze actie worden 5 juli 2024 willekeurig door Eliza was here gekozen via de social media kanalen van Eliza was here. 
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam genoemd wordt op Facebook en Instagram. 
 • De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren met NAW-gegevens om de prijs te verzilveren.
 • De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending en uitvoering van de prijs in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan en voor onbepaalde tijd.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zelf zijn/haar juiste gegevens opgeeft. Eliza was here heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en/of de prijs ontvangen met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Eliza was here. 
 • Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Eliza was here kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Eliza was here, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Eliza was here zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Facebook, Instagram en andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Eliza was here zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie
 • Eliza was here is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Belgisch recht van toepassing.