Meer dan 20 jaar specialist in unieke vakanties - Klantbeoordeling 9,1 - Lid ABTO en SGR
404 pagina Eliza was here

Actievoorwaarden

 1. Home
 2. Acties
 3. Actievoorwaarden

Actievoorwaarden SUITSUIT

 

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Rotterdam Leisure Holding B.V. (hierna: ‘Eliza was here’) georganiseerde actie ter promotie van haar nieuwe reclame campagne ‘Boek en win één van de 25 SUITSUIT koffersets t.w.v €350,- actie’ (verder te noemen: de actie).
 • De actie is geldig van 19 februari 2024 t/m 18 maart 2024. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie.
 • Deelname vindt plaats door gedurende bovenstaande periode een boeking te doen via Eliza was here
 • Er zijn 25 prijzen te vergeven. De prijs betreft een SUITSUIT kofferset t.w.v. 350,- euro. De kleine (handbagage) koffer is 55 x 36 x 22 cm en de grote (ruimbagage) koffer is 76 x 51 x 28 cm
 • Elke honderdste BE boeker zal geselecteerd worden en wint een kofferset. Indien we gedurende de actie looptijd niet op een rond getal uitkomen zal de kofferset toegekend worden aan de laatste boeking in het gegeven tijdsbestek.
 • De winnaars worden uiterlijk 20 maart 2024 persoonlijk op de hoogte gesteld via het mailadres gekoppeld aan hun boeking.
 • De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren met NAW-gegevens om de prijs te verzilveren.
 • Na ontvangst van de NAW-gegevens van de winnende deelnemer zal de prijs uiterlijk binnen twee weken op het opgegeven adres worden geleverd.
 • De winnende deelnemer is verplicht binnen één week na ontvangst, bewijs van ontvangst te geven in de vorm van een foto. Deze dient per mail te worden aangereikt op het mailadres waar de eerdere correspondentie ook via heeft plaatsgevonden.
 • De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending en uitvoering van de prijs in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan en voor onbepaalde tijd.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zelf zijn/haar juiste gegevens opgeeft. Eliza was here heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en/of de prijs ontvangen met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Eliza was here. 
 • Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Eliza was here kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Eliza was here, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Eliza was here zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eliza was here is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is.
 • Eliza was here is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs.
 • Eliza was here, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Eliza was here betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.