Meer dan 20 jaar specialist in unieke vakanties - Klantbeoordeling 9,1 - Lid ABTO en SGR

Voorwaarden

 1. Home
 2. jouw-unieke-vakantiemomenten
 3. yeseliza

Voorwaarden #yeseliza

We zien graag terug hoe jullie onze vakanties ervaren en vinden het dan ook geweldig als je jouw foto's op Instagram en Facebook met ons deelt via #Elizawashere. Daarom vragen wij je toestemming om je reisfoto's te delen en te gebruiken op onze kanalen. Dit zijn voornamelijk onze websites en sociale media (Facebook en Instagram), maar kunnen ook andere kanalen omvatten, zoals onze eigen marketing, nieuwsbrieven, campagnes en print.

 

 

Door te reageren op ons verzoek met #yeselizawashere, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Je geeft Eliza was here toestemming om alle afbeeldingen waarop je hebt gereageerd met #yeseliza te gebruiken en te publiceren op de kanalen van Eliza was here en in de marketing van Eliza was here.
 • De toestemming betreft een niet-exclusieve, rechtenvrije wereldwijde licentie, wat betekent dat Eliza was here geen eigendom claimt van de afbeeldingen en dat onze zustermerken in andere landen ook toegestaan zijn de afbeeldingen te gebruiken. De beeldrechten blijven dus bij jou en de toestemming sluit andere overeenkomsten niet uit.
 • Je verklaart en garandeert dat:
  Je de rechten op de afbeeldingen bezit en controleert.
  Je toestemming hebt van elke persoon die in de foto's verschijnt.
  Het gebruik van je foto's geen inbreuk maakt op de rechten van derden of enige wet.
  Je een natuurlijk persoon bent en geen rechtspersoon, en je bent ten minste 18 jaar oud, meerderjarig of hebt toestemming gekregen van een ouder of voogd.
 • Je behoudt Eliza was here van alle verplichtingen om te betalen voor het gebruik van de afbeeldingen en de intellectuele eigendomsrechten daarop.
 • Je behoudt Eliza was here, en alle personen die handelen namens Eliza was here, van alle claims (inclusief claims van derden) en aansprakelijkheden van welke aard dan ook die kunnen ontstaan in verband met het gebruik van de afbeeldingen. Als je vragen hebt over onze reisvoorwaarden of persoonlijke informatie, kun je altijd contact met ons opnemen via info@elizawashere.nl.
 • De actie is geldig van 10 juli t/m 31 augustus 2024. Geen kosten anders dan de gebruikelijke communicatiekosten zijn van toepassing op deze actie.
 • Deelname vindt plaats door jouw foto te delen op Instagram via #Elizawashere.
 • Er zijn zeven prijzen. De prijs betreft een kortingsvoucher t.w.w. 100 euro. Op de uitvoering van de prijs zijn de ANVR reizigersvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Eliza was here van toepassing.
 • De winnaar van deze actie wordt wekelijks door Eliza was here gekozen aan de hand van de ingezonden foto.
 • De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via Instagram.
 • De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam genoemd wordt op Instagram.
 • De winnende deelnemer dient binnen een week na bekendmaking dat hij/zij de winnaar is te reageren om de prijs te verzilveren.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sunweb Group.
 • Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zelf zijn/haar juiste gegevens opgeeft.
 • Eliza was here heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en/of de prijs ontvangen met (op eerste verzoek te verstrekken) toestemming van hun vertegenwoordigers.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie of de prijs, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld. Indien een reis niet uitgevoerd kan worden vanwege bijzondere omstandigheden, heeft de winnaar geen recht op betaling of vervanging. De prijs is alleen overdraagbaar na voorafgaande toestemming van Eliza was here en hieraan kunnen extra (financiële) voorwaarden worden gesteld.
 • Eliza was here behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Over deze actievoorwaarden en de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Instagram en andere ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Eliza was here zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.
 • Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Eliza was here
 • Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Eliza was here kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Eliza was here, Postbus 1439, 3000 BK te Rotterdam, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'
 • Eliza was here zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.

Als je je toestemming wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen door op het pictogram 'i' te klikken in de linkerbenedenhoek van de afbeelding die op onze website is gepubliceerd. Je ziet dan een formulier waar je je verzoek om je toestemming in te trekken kunt indienen.

We kijken ernaar uit om je reisplezier en je foto's te delen in onze community!